Sunday, 6 December 2015

החלו ההעברות התקציביות: 13.5 מיליון שקל נוספים לאבטחת בתי יהודים במזרח ירושלים

מרבית מהסכום יועבר לתחומי הדיור; לדיור הציבורי יועברו למעלה מחצי מיליארד שקל ובעבור תחזוקת הדיור הציבורי - 8.6 מיליון שקל

No comments:

Post a Comment