Wednesday, 16 December 2015

תעלה או תישאר: מה שצריך לדעת לקראת ההחלטה הכלכלית החשובה של השנה

העלאת הריבית הצפויה היום בארה"ב תחזק את הדולר ותפגע בשוקי המניות והאג"ח ■ ומה מלמדת ההיסטוריה?

No comments:

Post a Comment