Wednesday, 9 December 2015

הצעירים של היום רוצים להתקדם - אבל כבר לא רוצים לנהל

רק שליש מהעובדים האמריקאים סבורים שמשרת ניהול תקדם את הקריירה שלהם, ומעדיפים להתקדם במסלול קריירה שאינו דורש ניהול; "התפיסה של חיים כמנהל היא שניהול מרחיק אותך מהעבודה שבאמת משנה"

No comments:

Post a Comment